Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Vuasanca

Cơ hội mới cho các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh, phát triển

Luật Viễn thông (sửa đổi) sẽ tạo thuận lợi, có ý nghĩa cho doanh nghiệp viễn thông, cũng như mang lại những cơ hội mới trong thời gian tới.
Tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông Doanh nghiệp viễn thông cam kết đảm bảo kết nối internet đi quốc tế Dự kiến đến tháng 9/2024, không còn thuê bao 2G Only trên mạng di động

Nhiều điểm mới từ Luật Viễn thông (sửa đổi)

Luật Viễn thông (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2025, có một số điểm mới so với Luật hiện hành. Cụ thể, về quản lý, phát triển “hạ tầng số”: “Hạ tầng số” lần đầu tiên được đề cập trong văn bản cấp luật (Điều 4). Luật bổ sung điều chỉnh thêm một số cấu phần chính của “hạ tầng số” bao gồm: Trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây. Dịch vụ IDC/cloud là dịch vụ viễn thông, quản lý theo pháp luật viễn thông và được quản lý theo hướng “quản lý nhẹ”, mở, linh hoạt, hướng đến bảo vệ quyền lợi người sử dụng, bảo đảm an toàn, an ninh.

Cơ hội mới cho các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh, phát triển
Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh, phát triển và cung cấp các dịch vụ viễn thông mới

Về quản lý dịch vụ OTT viễn thông theo pháp luật viễn thông, theo hướng “quản lý nhẹ” hướng đến bảo vệ quyền lợi người sử dụng (OTT phải công bố chất lượng, bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân); bảo đảm an toàn, an ninh (OTT phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước khi được yêu cầu).

Về phát triển hạ tầng viễn thông: Luật bổ sung quy định công trình viễn thông được xây dựng, lắp đặt trên tài sản công; tăng cường sử dụng chung hạ tầng liên ngành như: Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, xây dựng...) phải thông báo để các doanh nghiệp viễn thông đăng ký sử dụng chung; quy định trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng... trong việc thiết kế, xây dựng, bố trí mặt bằng để xây dựng, lắp đặt hạ tầng viễn thông; bổ sung trách nhiệm của UBND các cấp, Bộ ngành liên quan xử lý hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp cơ sở hạ tầng viễn thông.

Về đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet: Luật quy định cụ thể các loại tài nguyên viễn thông cấp qua hình thức đấu giá. Việc lựa chọn mã, số viễn thông đấu giá sẽ do thị trường quyết định; Quy định cụ thể giá khởi điểm cho từng loại mã, số viễn thông, tên miền Internet đưa ra đấu giá.

Bên cạnh đó, về xử lý “rác viễn thông”: Luật bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp phải xác thực, lưu giữ, quản lý thông tin thuê bao; xử lý các SIM có thông tin không đầy đủ, không chính xác; ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo; bổ sung nghĩa vụ của thuê bao viễn thông không được sử dụng thông tin cá nhân của mình để giao kết hợp đồng cho người khác trừ trường hợp pháp luật cho phép và chịu trách nhiệm về các số thuê bao đã đăng ký và bổ sung hành vi cấm sử dụng thiết bị, phần mềm gửi, truyền, nhận thông tin qua mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Về quản lý thị trường, thúc đẩy phát triển viễn thông: Luật quy định quản lý hoạt động bán buôn trong viễn thông để thúc đẩy cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế; Bổ sung quy định về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông của các tổ chức nước ngoài theo hình thức qua biên giới; Hoàn thiện quy định sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động để thanh toán cho dịch vụ viễn thông và dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động hợp pháp; Bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ mới, mô hình mới trong hoạt động viễn thông.

Về cải cách thủ tục hành chính: Luật cấu trúc lại các giấy phép viễn thông nhằm đơn giản hóa thủ tục, khuyến khích gia nhập thị trường đối với một số dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng; điều kiện cấp phép chặt chẽ đối với trường hợp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, có sử dụng tài nguyên tần số.

Thúc đẩy phát triển các dịch vụ viễn thông mới

Đại diện Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, Luật Viễn thông (sửa đổi) sẽ tạo thuận lợi, có ý nghĩa cho doanh nghiệp viễn thông, cũng như mang lại những cơ hội mới trong thời gian tới.

Thị trường viễn thông trở nên cạnh tranh hơn với cách chính sách như bán buôn, phát triển hạ tầng viễn thông; môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây được rõ ràng, trung tâm dữ liệu được tạo thuận lợi cho xây dựng; đơn giản hóa thủ tục, khuyến khích gia nhập thị trường,…

Đặc biệt, Luật viễn thông (sửa đổi) đã bổ sung quy định đối với các dịch vụ mới (dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet), tạo cơ hội cho các doanh nghiệp viễn thông kinh doanh, phát triển và cung cấp các dịch vụ viễn thông mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng Luật Viễn thông (sửa đổi) sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trên thị trường như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, mang lại lợi ích cho người sử dụng; phát triển nhanh chóng các dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng; hạ tầng viễn thông sẽ được đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; bảo vệ thông tin cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng và sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Luật Viễn thông (sửa đổi) sẽ tác động đến thị trường viễn thông theo các hướng có thể kể đến như: Thúc đẩy phát triển các dịch vụ viễn thông mới; tạo thuận lợi cho phát triển hạ tầng viễn thông; thúc đẩy cạnh tranh trong hoạt động viễn thông thông qua quy định về hoạt động bán buôn trong viễn thông, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong cấp phép viễn thông gia nhập thị trường; ngăn chặn “rác viễn thông”; bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Theo Cục Viễn thông, những chủ thể sẽ bị tác động bởi Luật Viễn thông sửa đổi là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông mới (dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ trung tâm dữ liệu) cũng sẽ bị điều chỉnh quản lý bởi Luật Viễn thông, được coi là doanh nghiệp viễn thông, tuy nhiên được tiếp cận theo cách thức “quản lý nhẹ”, ít nghĩa vụ hơn so với các doanh nghiệp viễn thông truyền thống, trong khi được chính danh hoạt động theo pháp luật về viễn thông. Các doanh nghiệp này sẽ cần phải nghiên cứu kỹ các quy định mới của Luật Viễn thông (sửa đổi) để có thể thực hiện đúng và đầy đủ các quy định.

Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ viễn thông cũng sẽ được hưởng lợi từ Luật Viễn thông (sửa đổi), cụ thể là được bảo vệ quyền lợi tốt hơn, trong đó bao gồm việc bảo đảm bí mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân từ các doanh nghiệp viễn thông, được cung cấp các dịch vụ viễn thông có chất lượng bảo đảm.

Luật Viễn thông (sửa đổi) đã thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển hạ tầng viễn thông tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số; xây dựng hành lang pháp lý mới về viễn thông phù hợp với xu thế chuyển đổi số; khắc phục các vướng mắc trong quản lý nhà nước thời gian qua; bảo đảm phù hợp với các luật hiện hành, các cam kết trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án Luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp viễn thông có những nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển của ngành viễn thông trong tương lai, từ đó đề xuất các quy định, chính sách phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành viễn thông trong tương lai.

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai một số kế hoạch để chuẩn bị đưa Luật Viễn thông (sửa đổi) vào thực tế cuộc sống như: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Bộ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến Luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của các đối tượng liên quan về Luật. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật, nhằm đảm bảo Luật được thực thi nghiêm túc, đúng quy định.

Ngoài ra, phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật rộng rãi đến người dân, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của Luật và các quy định của Luật.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Dịch vụ viễn thông

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Mẫu xe ô tô nào tăng giá, giảm giá từ năm 2024 tại Việt Nam?

Mẫu xe ô tô nào tăng giá, giảm giá từ năm 2024 tại Việt Nam?

Thị trường ô tô Việt Nam khởi đầu năm mới 2024 bằng một loạt xe tăng giá và giảm giá.
Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Thúc đẩy công nghiệp nền tảng và chuyển đổi số

Khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Thúc đẩy công nghiệp nền tảng và chuyển đổi số

Trước yêu cầu chung của toàn ngành Công Thương, lĩnh vực khoa học và công nghệ đã xác định phải tập trung triển khai mạnh 5 nhóm nhiệm vụ ưu tiên.
Google Doodle thay đổi giao diện chào đón Giao thừa 2023

Google Doodle thay đổi giao diện chào đón Giao thừa 2023

Ngày 31/12/2023, Google Doodle đã thay đổi giao diện để chào mừng ngày Giao thừa Dương lịch 2023 - New Year’s Eve.
Kỳ vọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế số Việt Nam

Kỳ vọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế số Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng kinh tế số Việt Nam năm 2023 tiếp tục tăng 19%, cao nhất khu vực Đông Nam Á, cao hơn gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP.
Ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 12.846 cuộc tấn công mạng

Ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 12.846 cuộc tấn công mạng

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, về lĩnh vực an toàn thông tin mạng, trong năm 2023, ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 12.846 cuộc tấn công mạng.

Tin cùng chuyên mục

Công nghiệp công nghệ số có những bước tiến mạnh mẽ

Công nghiệp công nghệ số có những bước tiến mạnh mẽ

Công nghiệp công nghệ số có những bước tiến mạnh mẽ. Doanh thu của lĩnh vực đạt 142 tỷ USD với tỷ lệ giá trị Việt Nam chiếm 28,7%.
Hình thành mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở

Hình thành mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở

Hình thành Mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở có sự tham gia của cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
Tạo môi trường và điều kiện tốt hơn cho hoạt động nghiên cứu khoa học

Tạo môi trường và điều kiện tốt hơn cho hoạt động nghiên cứu khoa học

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu với Chính phủ tạo môi trường và điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
100% các cơ quan, địa phương kiện toàn bộ phận thực hiện chuyển đổi số

100% các cơ quan, địa phương kiện toàn bộ phận thực hiện chuyển đổi số

Phó Thủ tướng vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số.
Thương mại hóa 5G xây dựng hạ tầng số cho Việt Nam

Thương mại hóa 5G xây dựng hạ tầng số cho Việt Nam

Đến 2025, 5G có khả năng đóng góp vào sự tăng trưởng GDP Việt Nam từ 7,3 - 7,4% bởi công nghệ này có thể nâng cao năng suất lao động, hiệu suất làm việc của DN.
Tesla thu hồi thêm hơn 120.000 xe do phát hiện lỗi nguy hiểm

Tesla thu hồi thêm hơn 120.000 xe do phát hiện lỗi nguy hiểm

Theo các cơ quan quản lý an toàn, Tesla đang thu hồi hơn 120.000 xe của mình vì cửa không khóa có thể mở khi va chạm, làm tăng nguy cơ chấn thương.
Sự kiện lái thử Let’s Explore của Skoda Việt Nam: Trải nghiệm thú vị không thể bỏ lỡ

Sự kiện lái thử Let’s Explore của Skoda Việt Nam: Trải nghiệm thú vị không thể bỏ lỡ

Chuỗi sự kiện lái thử Let’s Explore của Skoda Việt Nam là chương trình trải nghiệm xe lớn nhất từ trước đến nay của thương hiệu ô tô lâu đời đến từ châu Âu.
Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2023

Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2023

Sáng 26/12, Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) kỷ niệm 20 năm thành lập, đồng thời công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu 2023.
Giá xe máy SH Mode mới nhất ngày 26/12/2023: Giá SH Mode 2024 tháng 12

Giá xe máy SH Mode mới nhất ngày 26/12/2023: Giá SH Mode 2024 tháng 12

Giá xe máy SH Mode hôm nay ngày 26/12/2023, giá xe SH Mode 2024, giá xe Honda SH Mode mới nhất, giá xe Honda SH Mode, giá xe SH Mode 2023.
10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2023

10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2023

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2023.
TikTok khuyến khích, thúc đẩy sáng tạo video có thời lượng dài

TikTok khuyến khích, thúc đẩy sáng tạo video có thời lượng dài

Những thành công vào năm 2020 với các video ngắn mang đến sự giải trí khi bắt đầu dịch Covid-19, hiện tại Tiktok chuyển hướng sang video có thời lượng dài.
Giá xe Vision hôm nay ngày 25/12/2023: Giá bán lẻ xe Vision Cổ điển 2024

Giá xe Vision hôm nay ngày 25/12/2023: Giá bán lẻ xe Vision Cổ điển 2024

Cập nhật giá xe Vision hôm nay ngày 25/12/2023, giá xe Vision Cổ điển 2024, giá xe Vision 2023, giá xe Vision cũ, giá xe Vision lăn bánh.
Giá xe SH hôm nay ngày 25/12/2023: Xe SH 160i 2024 bản tiêu chuẩn lăn bánh giá bao nhiêu?

Giá xe SH hôm nay ngày 25/12/2023: Xe SH 160i 2024 bản tiêu chuẩn lăn bánh giá bao nhiêu?

Cập nhật giá xe SH 2024 hôm nay ngày 125/12/2023, giá xe SH125i, giá xe SH160i, giá xe SH 350i, giá lăn bánh xe SH 2024, giá xe SH cũ, bảng giá xe SH 25/12.
Hải quan đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi thương mại

Hải quan đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi thương mại

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học trong cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của ngành Hải quan.
Cơ quan chức năng nói gì về biện pháp quản lý đầu số 1900?

Cơ quan chức năng nói gì về biện pháp quản lý đầu số 1900?

Số 1900 không được quy hoạch để chủ động gọi/nhắn tin cho khách hàng nhằm câu kéo, lôi kéo thuê bao gọi đến số 1900 mà chỉ có chức năng đón nhận cuộc gọi đến.
Năm 2024: Việt Nam sẽ có phần mềm chống lừa đảo trực tuyến

Năm 2024: Việt Nam sẽ có phần mềm chống lừa đảo trực tuyến

Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia dự kiến sẽ cho ra mắt phần mềm chống lừa đảo vào khoảng giữa năm 2024.
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số: Cảnh báo 33 lỗ hổng an toàn thông tin trong sản phẩm Microsoft

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số: Cảnh báo 33 lỗ hổng an toàn thông tin trong sản phẩm Microsoft

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số vừa ra thông báo về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 12/2023.
Cảnh báo: Phát hiện 71.998 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức

Cảnh báo: Phát hiện 71.998 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức

Hệ thống kỹ thuật của NCSC đã ghi nhận có 71.998 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước.
Vinh danh sản phẩm Sáng tạo Nội dung số Việt Nam năm 2023

Vinh danh sản phẩm Sáng tạo Nội dung số Việt Nam năm 2023

Chiều 22/12, Lễ trao giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam năm 2023 (Vietnam Digital Content Creation Awards - VCA 2023) được tổ chức tại Hà Nội.
Viện Hàn lâm có trên 1.700 công trình được công bố quốc tế trong năm 2023

Viện Hàn lâm có trên 1.700 công trình được công bố quốc tế trong năm 2023

Đó là thông tin được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động